Flora en fauna floreren bij Zuidlaadermeer

De polders in het Zuidlaardermeergebied kleuren geel door dotterbloemen en paars door moeraskartelblad. Beheerder Het Groninger Landschap denkt dat zaden vanaf de slootkanten zijn verspreid doordat polders in de winter onder water zijn gezet.

De zeldzame witwangstern is met tien paartjes terug in de Kropswolderbuitenpolder. Het Groninger Landschap zegt dat nog nooit eerder in Nederland is vertoond dat deze stern twee jaar achtereen hetzelfde broedgebied kiest. Ook de steltkluur, de roodhalsfuut en de purperreiger laten zich zien.

Het Zuidlaardermeer is kandidaat voor de EDEN-award, voor duurzame toeristenbestemmingen.

Bron: DvhN

8-8-12 Kropswolderbuitenpolder

Deze aalscholver vreet jonge kokmeeuwen en witwangen op; hier lastig gevallen door zeker 7 witwangen.

Bron: www.vogelsiteharen.nl8.8.12 Kropswolderbuitenpolder. Dieser Kormoran frisst junge Möwen und witwangen, und belästigt hier mindestens 7 Weissbart-Seeschwalben.