De Martinuskerk is een van de grootste kerken in Emsland. De kerk werd, met behoud van de Toren uit 1854, in de jaren 1908-1911 gebouwd.

Het gebouw heeft een lengte van 58 meter, het schip is bijna 20 meter breed, de koepel ca. 55 meter hoog. De vensters van de kerk tonen scenes uit het leven van de heilige Martinus, de beschermheilige van de parochie. Het hoogaltaar is het werk van beeldhouwer Lukas Memken. Het orgel stamt uit het jaar 1970 en bezit 2.954 pijpen.
Meer informatie: MartinuskircheDie Martinuskirche ist eine der größten Kirchen im Emsland. Sie wurde unter Beibehaltung des Turmes von 1854 in den Jahren von 1908-1911 errichtet.

Das Gebäude hat eine Gesamtlänge von 58 Metern, das Querschiff ist knapp 30 Meter breit, die Kuppel ca. 55 Meter hoch. Die Fenster der Kirche zeigen Szenen aus dem Leben des heiligen Martinus, dem Patron der Pfarrgemeinde. Der Hochalter ist das Werk des Bildhauers Lukas Memken. Die Orgel stammt aus dem Jahr 1970 und besitzt 2.954 Pfeifen.
Weitere information: Martinuskirche