Rabobank Stad & Midden Groningen is actief in onze omgeving. De bank heeft een marktteam in Haren bestaande uit medewerkers van verschillende afdelingen en daarnaast leden uit Haren die als Rabo-ambassadeur optreden. Dichterbij de klant en een duidelijk en herkenbaar aanspreekpunt voor de inwoners van onze lokale gemeenschap is wat de Rabobank in Haren als doel heeft.

Rabobank Stad en Midden Groningen is een maatschappelijk betrokken bank die bijdraagt aan een leefbare omgeving. En dan hebben we het over meer dan financiële diensten. Zij wil haar omgeving versterken door ondersteuning van lokale initiatieven, die mensen in beweging brengt en versterkt.

Sponsoring

Rabobank Stad & Midden Groningen wil het initiatief van Haren-Haren versterken door haar sponsoring. Niet alleen met het beschikbaar stellen van financiële middelen maar ook door het inschrijven van een bedrijventeam waarmee zij jaarlijks met een groot aantal Rabo-medewerkers aan de start staat.

Het toegankelijk maken van deelname aan Haren-Haren is belangrijk om jong en oud in beweging te brengen.

Contactgegevens

Rijksstraatweg 217
9752 CA Haren

050 5868686

rabobank.nl/smgWWW-Icon-blauw

twitter.com/RaboSMGFietsfestijn-Haren-Haren-Twitter

linkedin.com/company/rabobank-stad-en-midden-groningenFietsfestijn-Haren-Haren-LinkedIN