Het 1ste Fietsfestijn Haren-Haren is georganiseerd door Stichting Haren-Haren op 29 juni 2013. De doelstelling van de stichting wordt ondersteund door de gemeenten Haren in Nederland en in Duitsland. De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van de uitwisseling van- en contacten tussen inwoners, ondernemers en ambtenaren uit de Nederlandse gemeente Haren (Groningen) en de Duitse plaats Haren in de Duitse gemeente Ems.

Doe je mee?

Noteer alvast 28 juni 2014 in je agenda. Wij streven naar 750 deelnemers en een plein vol met exposanten en een bruisend ontmoetingsplein met entertainment en horeca.

Vooruitblik 2014

Voor het nastreven van deze doelstelling zullen ook in 2014 een aantal activiteiten worden georganiseerd. De eerste activiteit zal een studiereis van Nederlandse ondernemers naar Haren EMS zijn medio februari. Een bus vol ondernemers en ambtenaren gaan marktkansen ontdekken net over de grens van Duitsland. De tweede activiteit zal wederom het organiseren van het fietsfestijn zijn. Een fietsevenement met een fietstoertocht tussen Haren NL en Haren DE met meerdere deelactiviteiten voor de diverse doelgroepen zoals een fietstoertocht voor wielrenners, netwerkactiviteit voor ambtenaren en ondernemers en een sponsortocht voor scholieren.

Terugblik 2013

We kunnen met succes terugblikken naar de 1ste editie. Met de organisatie van het evenement op 29 juni 2013 is een breder draagvlak gecreëerd. Een nieuwe organisatie is opgestart met een fundament voor continuïteit door het wow-effect. Hiermee is naamsbekendheid en betrokkenheid gerealiseerd voor de volgende editie op zaterdag 28 juni 2014. Het succes van het 1ste Fietsfestijn Haren-Haren kan met de volgende resultaten inzichtelijk worden gemaakt. Er waren 5 activiteiten georganiseerd, zodat ‘Haren-Haren’ bekendheid heeft verworven bij 2 landen, 2 provincies, 2 gemeenten, 9 scholen, 13 exposanten, 50 vrijwilligers, 57 Harense (NL) ondernemers, 450 fietsers, 7.414 website bezoekers vanuit Eems Dollard Regio, 10.334 website bezoekers en 41.253 pagina weergaven van de website. Tenslotte heeft Stichting Haren-Haren een innovatie app ontwikkeld die heeft bijgedragen aan de veiligheid van de fietser. De lancering van de “Haren-Haren onderweg” app heeft bekendheid gekregen via de kranten en websites. In algemene zin heeft het 1ste fietsfestijn de bekendheid van Haren NL en Haren Ems vergroot en zijn er initiële contacten gelegd tussen burgers, ambtenaren en ondernemers voor het vervolg via een 2de editie.