Op de flanken van de Hondsrug ten oosten van Annen en Eext ligt het meer dan 250 hectare grote natuurgebied Breevenen. Nog niet zo lang geleden was het één onafzienbaar aardappelland. Halverwege de jaren negentig heeft Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD) het terrein aangekocht en als natuurgebied ingericht.

Meer dan de helft van het water dat in Nederland uit de kraan komt, wordt uit grondwater geproduceerd. Overheid en waterleidingbedrijven houden samen in de gaten dat er niet méér water uit de grond gehaald wordt dan de natuur kan aanvoeren.

In Breevenen zoekt de WMD naar duurzame oplossingen door het water zo lang mogelijk in het gebied vast te houden. Vrijwel alle sloten zijn gedempt en het grondwaterpeil is inmiddels een flink stuk verhoogd.