Kort nieuws over een lange mooie fietstocht Haren-Haren in de Golden Raand van Het Groninger Landschap.