In 2012 kwam Dick Heuvelman met de oproep om het WK wielrennen naar Noord Nederland te halen. Wat is er sindsdien gebeurd en waar staan we nu? 

Van initiatieffase naar prebidfase

Elk project/event begint met idee/ ambitie, zo ook deze. Dick deelde zijn plan al snel met Albert Kerstholt en samen zochten zij versterking bij hun omgeving. Geregeld werd er in klein comit√© vergaderd, het enthousiasme gepeild bij bestuurders en werd de stichting Cycling Championships Northern Netherlands opgericht. In deze fase is door de betrokken stakeholders opdracht verleend tot een haalbaarheidsonderzoek. Deze is uitgevoerd door de Hanzehogeschool. Daarnaast is de stichting uitgebreid met expertise en is een werkorganisatie ingesteld waarin Renate Groenewold en Mieke Zijl uitvoering geven aan het werkplan. Eind 2015 hebben de stakeholders een vervolgopdracht verleend om uiteindelijk een besluit te kunnen nemen over het wel of niet indienen van een bid. 

Van prebidfase naar bidfase

Momenteel bevinden we ons in deze fase. Een fase waarin de stichting werkt aan het inzichtelijk krijgen van de hardheid van de begroting, draagvlak bij politiek, samenleving en bedrijfsleven, vormgeving spin-off programma en inzicht VWS middelen. Halverwege april 2018 zal de stichting een rapport opleveren met de uitkomsten van dit traject en de concrete vraag stellen of Noord Nederland zich daadwerkelijk kandidaat gaat stellen voor het WK Wielrennen in 2023

Van bidfase naar toekenning

Om het moment van besluit tot indienen bid zal deze fase ingaan. Het WK 2023 wordt toegekend aan een host city/regio tijdens het congres bij het WK wielrennen in 2020.

Van toekenning naar uitvoering

Wanneer in september 2020 het WK wordt toegekend aan Noord Nederland start deze fase.

Meer weten over dit initiatief?

  • Volg ons via: Facebook, Twitter en Instragram onder de naam: wk2023nl
  • Of bekijk onze website en schrijf je in voor de nieuwsbrief: www.wkwielrennen2023.nl