[si-contact-form form=’9′]


Geopark de Hondsrug van alle tijden

De Hondsrug is al vele duizenden jaren een begrip. Een spannend gebied waar de geschiedenis zijn weerga niet kent. Hier hoor je verhalen over ijstijden, Neanderthalers, handelsroutes en veldslagen. Kijk maar naar de hunebedden, de Middeleeuwse karrensporen,de vestingwerken bij Coevorden, maar ook de sagen en legenden als die van de reuzen Ellert en Brammert.

Het Hondsruggebied is voor het grootste deel gevormd gedurende drie ijstijden, waarvan vooral de laatste twee een grote rol hebben gespeeld. Zo namen in de voorlaatste ijstijd enorme gletsjers, met een ijsdikte tot wel een kilometer dik, de voor Drenthe zo kenmerkende keien mee en vormde de Hondsrug en het Hunzedal. In de warme periode tussen de laatste twee ijstijden leefden hier Neanderthalers, neushoorns en mammoeten.

Het Europees Geoparken Netwerk

Het Hondsruggebied wil het eerste Europese Geopark in Nederland worden. In 2011 zijn de eerste stappen gezet om voor het unieke Hondsruggebied een plek te verwerven in het Europees Geoparken Netwerk, onder toezichthouderschap van UNESCO.

In 2000 zijn vier landen gestart met de oprichting van een netwerk van Europese Geoparken. De basis voor deze gebieden is de bijzondere geologische ontstaansgeschiedenis. Daarnaast is er een koppeling gemaakt naar de cultuurhistorie, de cultuur, de ecologie, de natuur en de economie van het gebied.

Het Europees Geoparken Netwerk heeft een aantal criteria opgesteld waar een geopark aan moet voldoen, teweten;

 • Een Geopark heeft een toekomstvisie op de ontwikkelingen.
 • Een Geopark is een duidelijk begrensd gebied met voldoende oppervlakte voor een economische groei.
 • Een Geopark wordt ontwikkeld in samenwerking met zijn inwoners. Door het ontsluiten van het verhaal van een gebied krijgt het gebied een sterkere identiteit en daarmee een betere basis voor een duurzame toekomst. In ons geval gaat het om het versterken van het Hondsruggevoel / de Hondsrugidentiteit.
 • Een Geopark respecteert nationale en internationale wetgeving gericht op de bescherming van het geologisch erfgoed. En Geopark handelt niet in geologisch erfgoed en ontmoedigt de handel door anderen. Een uitzondering hierop kan gemaakt worden voor wetenschappelijke en educatieve doelen.
 • Een Geopark ontwikkelt, experimenteert met en verbetert methodes om het aardkundig erfgoed te bewaren.
 • Een Geopark biedt daarnaast ondersteuning aan het onderwijs over natuur en milieu en stimuleert wetenschappelijk onderzoek naar de diverse disciplines van de geologie, de verbetering van de natuurlijke omgeving en duurzaam ontwikkelingsbeleid.
 • Een Geopark betrekt de inwoners bij het park en bij het aardkundig en cultureel erfgoed.
 • Een Geopark is actief binnen het Europese Netwerk met als doel het netwerk verder te ontwikkelen en de samenhang binnen het netwerk te bevorderen.
 • Een Geopark stimuleert de samenwerking tussen lokale ondernemingen om de realisatie van nieuwe producten te bevorderen en te ondersteunen. Liefst in aanvulling op de producten van de andere Europese leden van het Netwerk.

Waarom partner Geopark de Hondsrug worden?

Geopark de Hondsrug is op zoek naar partners die zich herkennen in bovenstaande criteria en die zich hierbij willen aansluiten om zo uit te groeien tot een sterk en uniek Europees Geopark. Partners kunnen gevonden worden in o.a.onderwijsinstellingen, bedrijven, recreatieve attracties en musea.

Een meerwaarde van een partnerschap kan een positief effect hebben op hun imago, de bedrijfsvoering en de samenwerkingsrelaties binnen de regio.

Criteria partners

Geopark de Hondsrug vraagt van haar partners dat zij onderstaande criteria onderschrijven;

 • Ondersteunt de filosofie van het Europees Geopark netwerk.
 • Heeft een actieve rol bij de ontwikkeling van activiteiten die het imago van het Geopark de Hondsrug versterken.
 • Werkt samen met het projectbureau Geopark de Hondsrug en met andere partners in het gebied om de identiteit van het gebied te versterken.
 • Heeft in zijn bedrijfsvoering en bij de uitvoering van activiteiten duurzaamheid hoog in het vaandel.
 • Verstrekt actief informatie over het gebied en haar activiteiten aan bezoekers en bewoners van het gebied.
 • Handelt niet in geologisch erfgoed.